Loading

Avrupa Koleji...

Fen ve Teknoloji

Bilim, insanoğlunun içinde yaşadığı Dünya' yı, hatta evreni anlamak için bilgi toplama ve topladığı bilgilerden yola çıkarak sonuçlara ulaşmanın sistematik yoludur. Fen Bilimleri dersi ise insanoğlunun bu yolculuğuna okul sıralarından açılan bir penceresidir. İnsanoğlunun doğayı anlama çabası çok küçük yaşlarda soru sorarak başlar, işte bu nedenle Avrupa Koleji öğrencileri, Fen Bilimleri dersi ile atomdan evrene uzanan doğayı anlama serüvenine anaokulunda başlar.

Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programının vizyonu; “Tüm öğrencileri fen okuryazarı bireyler olarak yetiştirmek” olarak tanımlanmıştır.

Fen Bilimleri Bölümü olarak hedefimiz; yaparak ve yaşayarak öğrenen, merak eden, araştıran, sorgulayan, bilimsel düşünen, bilimsel gelişmeleri takip eden, doğaya duyarlı, teknolojiyi bilinçli kullanan,araştıran-sorgulayan, etkili kararlar verebilen, problem çözebilen, kendine güvenen, işbirliğine açık, etkili iletişim kurabilen, sürdürülebilir kalkınma bilinciyle yaşam boyu öğrenen fen okuryazarı bireyler; fen bilimlerine ilişkin bilgi, beceri, olumlu tutum, algı ve değere; fen bilimlerinin teknoloji toplum-çevre ile olan ilişkisine yönelik anlayışa ve psikomotor becerilere sahipbireyler yetiştirmektir.

Bu amaçla anaokulundan başlayan Fen Bilimleri dersi disiplinler arası işbirliği ile öğrencilerimizin yaşamında önemli bir yer tutar. Okulumuzda tam öğrenme modelini uygulanırkenöğrencilerimizin kavram yanılgılarını tespit etmek, öğretimi buna göre düzenlemek, öğrencilerimizin yaratıcı sorular sormalarını sağlamak, onlara bilgi yüklemek yerine bilgiye nasıl ulaşılacaklarını öğretmek, bilimsel süreçleri kullanacakları ortamlar sağlamak, düşünme, araştırma, sorgulama becerilerini geliştirmek ve ayrıca öğrencilerin bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak buna göre etkinlikler düzenlenmektedir.

5, 6, 7 ve 8. Sınıflarımızın Fen Bilimleri dersleri kısmi olarak laboratuvar ortamında yapılmaktadır. Bu derslerde, sınıfta işlenen konuların deneyleri yapılmakta ve öğrencilerimizin bu konuları ‘yaparak ve yaşayarak’ öğrenmesi sağlanmaktadır. Aynı zamanda yaş seviyelerine uygun değişik deneyler ve gözlemler yapılarak öğrencilerimizin neden-sonuç ilişkisi kurabilme becerisi ve analitik düşünme performansları geliştirilmektedir.

Dersimizde teknolojik imkânlar kullanılarak farklı birçok etkinlik ile öğrencilerimizin ders içerisinde aktif olmaları ve dersekarşı olumlu tutum ve tavır geliştirmeleri hedeflenir. Kulüp çalışmaları ile fen bilimlerine ilgisi olan öğrencilerimizin farklı bir ortamda kendilerini ifade etmeleri ve farklı çalışmalar yaparak kendilerini geliştirmelerine çalışılmaktadır. Geziler; bilimsel gelişmeleri yakından takip etmek, bizzat yerinde incelemek, yaşayarak öğrenmek açısından Fen Bilimleri dersinin çok önemli bir ayağıdır.Bu amaçla her seviyede konuları ile ilişkili olarak faydasağlayacağını düşündüğümüz geziler düzenlenir.

Seminer ve söyleşilerle öğrencilerimiz alanında uzman kişilerdendoğrudan bilgi edinir. Proje yarışmaları ile öğrencilerimizin araştırma, problem çözme, sentez yapabilme, sorumluluk alma, doğaya duyarlılık ve çevre bilinci gibi konularda kişisel gelişimleri desteklenir. Bu kapsamda katıldığımız ve yürüttüğümüz; bazı proje yarışmaları ve projeler aşağıdaki gibidir. 

Eko Okullar 
SEMEP 
Bu Benim Eserim 
TURMEPA 
TUBITAK

Güncel bilimsel yayınların takibi bölümüz tarafından desteklenir. 5 ve 6. Sınıf öğrencilerimiz "Bilim Çocuk"; 7. Sınıf öğrencilerimiz ‘’Bilim Teknik-Popular Science’’dergilerine üye olur ve haftada bir saat bilim okuma saati yapılır. Bilim okuma saatinde öğrencilerimiz güncel bilimsel konular, buluşlar hakkında konuşma ve bilgi paylaşma ve bilgi edinme fırsatı yakalar.

Ödevlerimizle dersi pekiştirme ve değerlendirmenin yanı sıra, öğrencilerimizin araştırma yapma, sunum becerileri, kendini ifade etme ve yaratıcılıkları desteklenir. Öğrencilerimizin bir üst öğrenim düzeyine donanımlı bir şekilde geçmeleri ve merkezi sınavlarda başarılı olmaları okul misyonlarımız arasındadır. Bu nedenle müfredatın özümsenmesi temel hedeflerimiz arasındadır ve öğrencilerimizin bireysel farklılıkları dikkate alınarak plan ve programlama yapılır.

Hedeflediğimiz kazanımların ölçme ve değerlendirmesi dönemde üç tane olmak üzere konu tarama sınavları ve seviyesine göre artan sayıda genel değerlendirme sınavları ile yapılır. Sınav sonuçlarına göre öğrencilerin ihtiyaçları belirlenir ve bireysel ve grup çalışmaları planlanır. Ayrıca sınav sonuçları K12 sistemi kullanılarak velilerimiz ile paylaşılır.